Miras Kalan taşınmazın tapusu nasıl çıkarılır ?👉Mirasçılık belgesi bir diğer ifadeyle “veraset ilamı”, noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilir.

👉Veraset ilamı aldıktan sonra ilk olarak, taşınmazın bulunduğu il veya ilçede yer alan ilgili belediyeye gidilir.

👉Taşınmazın emlak vergisi borcu olmadığını ve rayiç bedelini gösteren belge talep edilir. Emlak vergi borcu bulunması halinde borcun ödenmesi gerekir.

👉Ardından vergi dairesine gidilir. Veraset ve intikal vergisi ödenir ve ilişiğinin kesildiğine dair belge talep edilir.

👉Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra gerekli tüm belgeler ile mirasçılar tapu müdürlüğüne başvurup taşınmazın kendi adlarına tescilini talep edebilirler.

👉Sadece bir mirasçının intikal için Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurması yeterlidir.

👉Zira, intikal işlemlerini tüm mirasçılar yapması gerekmez, herhangi bir mirasçı tarafından gerçekleştirilebilir.

👉Miras kalan taşınmaz, tapu harcından muaf tutulur. Tapu müdürlüğünce sadece 2023 yılı için belirlenen 1.300 lira döner sermeye ücreti alınır.

👉Miras kalan taşınmaz için mirasçılar tapu sicil müdürlüğüne gerekli evraklar ile müracaat ederek veraset tapu işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Tümünü Gör
Yukarı